Toimitusehdot

1. Normaali toimitusaika on 0-6 arkipäivää. Toimitusaika lasketaan tilaushetkeä seuraavasta arkipäivästä alkaen. Poikkeuksellinen kysynnän kasvu saattaa pidentää toimitusaikaa talvikauden aikana.

2. Asiakkaan valittavana toimitusmuotona on joko toimitus tilauksesta tai automaattinen toimitus. Myyjä pidättää oikeuden olla hyväksymättä toimituskohdetta automaattiseksi toimituskohteeksi. Tuote toimitetaan säiliöautolla vapaasti asiakkaan säiliöön ja mitataan vakaustoimiston hyväksymällä nestemäärämittarilla. Täyttö suoritetaan säiliövalmistajien hyväksymillä täyttöpaineilla.

Myyjällä on oikeus poiketa toimitusmäärässä +/- 20 % tilausmäärästä. Asiakas on velvollinen varmistamaan, että tilatulle määrälle on riittävä varastotila. Täyttöasteella ”Täyteen” tilauksissa tilattu määrä voidaan ylittää enintään 20 %:lla tilatusta määrästä, jos ylitäytönestin antaa purkuluvan ja autossa on ns. ylimääräistä tuotetta.

3. Myyjä pidättää oikeuden olla toimittamatta, mikäli asiakkaan öljylaitteisto ei ole määräysten mukaisessa kunnossa, tai säiliöautolla ei ole esteetöntä ja turvallista pääsyä purkupaikalle, tai mikäli purkupaikalla on turvallisuuden vaarantavia puutteita. Mikäli täyttöputki on yli 1,5 metrin korkeudessa, on purkupaikalla oltava kaiteellinen purkutaso sekä kiinteät portaat. Asiakas vastaa siitä, että toimituskohteeseen kulkee tie, joka on sellaisessa ajokunnossa, että se kestää jakeluautolla ajon, ja on jakeluautolla turvallisesti ja tietä vahingoittamatta ajettavissa. Tien ja purkupaikan tulee olla talvella hiekoitettu ja aurattu tai lapioitu lumettomaksi. Soittopyyntö merkinnällä olevaa tilausta ei voida toimittaa, jos asiakasta ei tavoiteta ennen toimitusta.

Turha käynti (60 eur) veloitetaan jos toimitusta ei päästä tekemään asiakkaan laitteistovian, turvallisen öljytoimituksen edellyttämien asioiden puutteellisuuden tai toimituskohteeseen johtavan kulkuväylän puutteellisen kunnossapidon vuoksi.

4. Myyjä ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat asiakkaan myyjälle antamista vääristä, puutteellisista tai harhaanjohtavista tiedoista tai kolmannesta osapuolesta. Myyjä ei vastaa tapahtuneista vahingoista, jotka ovat aiheutuneet virheellisestä varastoinnista, käsittelystä, säiliöiden epäpuhtaudesta, tai jonkun muun kuin myyjän aiheuttamasta laitteiston asennusvirheestä tai eri tuotteiden sekoittumisesta säiliössä. Myyjä ei myöskään vastaa asiakkaan viranomaisten määräysten vastaisten laitteiden aiheuttamista vahingoista.

5. Mahdolliset reklamaatiot on ilmoitettava 8 vuorokauden kuluessa toimituksesta.

6. Toimitettaessa yrityksille tai automaattitoimituksen perusteella sovelletaan myyjän kulloinkin voimassa olevaa toimituspäivän hintaa, ellei toisin sovita. Kuluttaja-asiakkaan kertatoimituksessa sovelletaan tilauspäivän hintaa.

7. Maksuaika lasketaan toimituspäivästä alkaen. Maksun myöhästymisestä peritään yksityisasiakkailta korkolain mukaista, sekä yhteisö- ja yritysasiakkailta 11,5 % vuosittaista viivästyskorkoa. Lisäksi peritään perinnästä mahdollisesti aiheutuneet kulut. Mikäli asiakkaalla on erääntyneitä maksuja, mahdolliset sopimukset asiakkaan ja Lämpöpuisto Oy:n välillä raukeavat ja kaikki maksut erääntyvät samanaikaisesti.

8. Normaalia toimitusaikaa nopeammin tehtävistä hälytystoimituksista myyjällä on oikeus periä kulloinkin voimassa oleva hätätoimituslisä.

9. Alle 1000 litran toimituksista myyjällä on oikeus periä pientoimituslisä (60 eur). Astiaan tehtävästä täytöstä peritään kulloinkin voimassa oleva astiointilisä. Mikäli öljytoimitus estyy esimerkiksi puutteellisten lumitöiden, laitteisto- tai turvallisuuspuutteiden tai vastaamattoman soittopyynnön vuoksi, veloitetaan turhasta käynnistä maksu (60 eur).

10. Diesel- ja Bensiini tuotteiden minimitoimituskoko on 2000 litraa. Toimittaja ei vastaa bensiini ja dieseltuotteiden tieliikenne/meriliikenne kelpoisuudesta alle 2000 litran toimituksissa asiakkaan yhteen säiliöön.

11. Toimitus- tai yhteystietojen, kuten laskutus- tai toimitusosoitteen, automaattitäytön kulutustietojen tai puhelinnumeron muuttuessa on muuttuneet tiedot ilmoitettava viivytyksettä myyjälle. Sopimuksen irtisanominen on tehtävä kirjallisesti Lämpöpuisto Oy:lle.

12. Asiakaskohtaiset luottotiedot tarkistetaan jokaisen tilauksen yhteydessä Suomen Asiakastiedon rekisteristä. Mikäli rekisteritiedoissa on häiriömerkintöjä, Myyjällä on oikeus vaatia ennakkomaksua. Ennakkomaksutilauksesta veloitetaan käsittelymaksu 30 eur alv 24%.

13. Tasaerämaksusta veloitetaan laskutus- sekä käsittelykustannuksia 5 euroa per erä. Paperilaskusta veloitetaan 5 euroa alkaen 1.9.2023.

14. Asiakas vastaa oikeiden yhteystietojen antamisesta tilatessaan verkkokaupasta (Oma Lämpöpuisto), joihin mahdolliset Myyjän viestit tilaukseen tai kuljetukseen liittyen lähetetään. Myyjä ei vastaa teknisten ongelmien aiheuttamista viestikatkoista.

Kevyen polttoöljyn varastointi Kesälaatuisen kevyen polttoöljyn alin suositeltava varastointilämpötila on 0 °C. Öljyn varastointilämpötilan laskiessa säiliössä tai putkistossa alle 0°C suositellaan talvilaatuisen polttoöljyn käyttöä.