Sujuvan öljytoimituksen takaamiseksi, tarkista nämä asiat täyttöpaikallasi:

-   Esteetön kulkureitti täyttöpaikalle (talvella auraus ja hiekoitus). Säiliöauto tarvitsee noin 3,5 metriä leveän ajoväylän. Jos tiessä on mutka, on leveyden hyvä olla 5 metriä. Jos pihassa pitää päästä kääntymään ympäri, kääntymistilaa tarvitaan noin 20 metriä.

-   Säiliön täyttöputken sijoitus niin, että säiliöauto pääsee riittävän lähelle, vähintään 30 metrin päähän täyttöpaikasta. Täyttöputken paras sijoituspaikka on maan päällä. Mikäli täyttöputki on yli 1,5 metrin korkeudessa, on purkupaikalla oltava kaiteellinen purkutaso sekä kiinteät portaat.

-   Ylitäytönestimen kunto ja asianmukainen kiinnitys. Yleisimpiä öljysäiliöiden ongelmia ovat ylitäytönestimen puuttuminen, vika täyttöputken liittimessä tai ilmaputken tukos. Vaarana on, että öljyä pääsee maaperään tai talon rakenteisiin. Jos kuljettaja havaitsee vian ylitäytönestimessä, säiliötä ei voida täyttää.

-   Varmista, että täyttöputkessa on Camlock-liitin. Vanhalla sakaraliittimellä varustettuun täyttöpisteeseen ei voida toimittaa öljyä. Jos Camlock-liitintä ei vielä ole, se pitää vaihtaa ennen tilausta. Asennuksen voi hoitaa öljypoltin- tai LVI-asentaja.

-   Huolehdi öljysäiliön kunnosta. Säiliön iästä riippuen se on hyvä puhdistuttaa 5−10 vuoden välein, jotta sen pohjalle ei keräänny sakkaa. Lika sekoittuu täytön yhteydessä öljyyn ja aiheuttaa epäpuhdasta palamista.